Chinese | English | Tianjin University  
  Faculty
  Professor
 Sun Youhai
 Xiong Wenzhao
 Wang Jianxue
 Lv Kai
 Wei Jianxin
 Liu Xiaochun
 Yu Fenglei
 Yang Jian
 Tian Ye
 Xue Yang
  Associate professor
 Lan Lan
 Zeng Yan
 Guan Rongqi
 Yang Yating
 Yu Liang
 Li Qian
 Sun Hao
 Wang Shaoxi
 Cao Yunji
 Wang Ran
 Tian Yiyao
  Lecturer
 Chen Tianxia
 Yu Huihua
 Li Xiaheng
 Jian Runnan
 Lv Sixuan
 Yang Ning
 Shi Cheng
 Yang Mengsha
 Wang Kang

Copyright © 2017 Tianjin University Law School.All Rights Reserved
Address: Tianjin University 92 Weijin Road Nankai District Tianjin 300072 P.R. China