Chinese | English | Tianjin University  
  Contact Us

Contact Us

Release time: 2015-10-09     Source:
 
 
Phone: (+86) 022 87370801
Email: tjufxy@tju.edu.cn
Address: No.7 teaching building,No.92 Weijin Road,Nankai District,Tianjin City.

Copyright © 2017 Tianjin University Law School.All Rights Reserved
Address: Tianjin University 92 Weijin Road Nankai District Tianjin 300072 P.R. China